ПЕЧAТАРСКА ПРОМИШЛЕНОСТ

В производствения процес на промишлеността от печат до получаване на крайния продукт се произвеждат голямо количество прах и отпадъци под формата на хартиени ленти, мастила, течности и трябва да се вземат мерки да не се навреди на качеството на продуктите, както и за рационализиране на производство с по-висока ефективност.

Dustсontrol оборудва принтери и машини на печартарската промишленост по целия свят със системи за вакуумиране от източник, транспорт на материали и почистване, които подобряват общия производствен процес и водят до намаляване на престоите. Вакуумното устройство се поставя на всяко място, където се реже хартията или в обсега на тавите с мастило заедно с удобен щепсел за вакуумни точки. Това дава възможност на праха от хартията и мастилото да бъдат заловени директно при източника, с удобна централизирана прахосмукачка.