СТРОИТЕЛСТВО

Dustcontrol проектира Вакуумни системи за извличане от източници на опасен прах от азбест, силикатен и кварцов прах в рамките на строителната индустрия в продължение на близо 40 години. В съответствие с повишените изисквания за чистота и ефективност, интересът за вакуумиращи системи от източник е бил и непрекъснато се разраства.

Конструктивните и технически решения на Dustcontrol решения минимизират праха във въздуха, създавайки значителни предимства за здравето и безопасността. Те водят до повишаване на производителността и голямо съкращаване на времето за почистване и съответно разходи. Прекъсванията на работния процес са сведени до минимум и това задоволява клиентите.