ДЪРВЕСНА И СИНТЕТИЧНА ПРОМИШЛЕНОСТ

Хората, които се занимават с дърводелство и други видове дървообработващи дейнности често имат хронично възпаление на носа, тъй като са изложени на големи количества прах. Още през 1980 г. Dustсontrol показа, че към всички стационарни машини в тази промишленост,които се явяват източници на прах могат да бъдат монтирани вакуумни устройства и той може да бъде намален до 70%. Нещо повече, с високо ефективни методи за почистване ситуацията може да се подобри още повече.

Чрез избавянето от праха се подобрява качеството на продукта, като работата се извършва в една чиста и подредена среда, а това повишава ефективността. Освен това, екстракцията от източника на замърсяване е енергийно по- ефективна в сравнение с конвенционалната вентилация.