УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЧНИ ПРОДУКТИ ОТ ПРОИЗВОДСТВЕНИ ПРОЦЕСИ НА ПЕЩИ, ТОПИЛНИ, ФУРНИ

В рамките на управлението на отпадъците, при производствения процес на съоръжения като пещи, топилни, фурни и др. има няколко приложения в области, в които съвременната екстракция от източника и транспортната система за отвеждане на материала могат да подобрят цялостната дейност и да доведат до намаляване на разходите; например чрез използване на генерираната топлина, за да се намалят разходите за отопление.

Dustсontrol е предоставил много системи по целия свят, които филтрират и събират опасни газове и отпадъчни материали и ги транспортират до тяхното определено място. Предварителни сепаратори също се използват за отделяне на течност от метали.