ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВА ПРОМИШЛЕНОСТ

Dustcontrol произвежда и персонализира преносими прахоуловители, въздухопочистващи и индустриални системи за изтегляне с много високи нива на филтрация според вашите изисквания. С разработените решения и висококачествени продукти на Dustcontrol вие можете да почиствате и вакуумирате прах и различни дребни материали образувани в производствения процес като брашно, отпадъци от обработката зърнени храни, на плодове и зеленчуци, разливи от маслени продукти, всички те използвани в тази промишленост и други нездравословни вещества при източника и да се транспортират до мястото, където желаете.

Филтрите на Dustcontrol прихващат замърсителите до 99,995%, което ви осигурява по-здравословна работна среда, по-ефективен процес за почистване и по този начин по-високо качество на продукцията с по-малко време за престой.