ТЕХНОЛОГИЧНА ИНДУСТРИЯ

Технологичната индустрия има много изисквания за вакуумно почистване, справяне с опасни газове и транспорт на материали.

Dustсontrol оборудва промишлеността с вакуумни системи за прах, газове и материали от източник, почистване и транспортни системи от близо 40 години.Съвременното увеличаване на производството изисква ефективен транспорт за материали, което Dustсontrol може да осигури със своите стационарни и мобилни системи. Системите на Dustсontrol за транспорт на материал са естествен избор в много клонове на тази промишленост.