МЕТАЛНА ИНДУСТРИЯ

Производството в металната промишленост има много изисквания за вакуумно почистване и екстракция от точката на производство. Големи количества прах, отломки и остатъци от частици, метални стружки и изрезки могат да бъдат произведени в технологичния процес и трябва да се транспортират далеч, понякога за рентабилно рециклиране.

Dustcontrol снабдява тази промишленост с оборудване на всмукателни системи, пренасящи прах и материали от източника и почистване от близо 40 години. Настоящото повишаване на производството изисква ефективен транспорт за тези материали, което Dust Control може да осигури със своите стационарни и мобилни вакуумни системи. Системите на Dustcontrol са естествен избор за транспортиране на материали в много отрасли на тази индустрия.