ФАРМАЦЕВТИЧНА И ХИМИЧЕСКА ИНДУСТРИЯ

Частица, която е невидима за окото може да носи бактерии. Това може да навреди на прозрачността на течности или да блокира капиляри. Работата в чисти помещения изисква специално оборудване, което задължително трябва да е антистатично и не трябва да отделя частици прах.

Dustсontrol има дългогодишен опит в производството на системи за централно вакуумиране построени на много висок стандарт, съгласно изискванията за чиста среда в работни помещения. Dustсontrol може да предложи пълна гама от различни почистваща техника, маркучи, връзки и дюзи, които лесно могат да бъдат свързани към централната вакуумна система, както в чисти помещения така и на други места.