КЕРАМИЧНА ИНДУСТРИЯ

В рамките на керамичната промишленост праха е нещо нормално, но той не трябва да бъде. Dustcontrol оборудва промишлеността със системи, т.е. с вакуумни транспортни системи за екстракция на прах и материали от източника и почистване от близо 40 години.. В съответствие с повишените изисквания за чистота и ефективност, интересът за вакуум системи от източник непрекъснато се разраства.
Конструктивните и технически решения на Dustcontrol минимизират праха във въздуха, създавайки значителни предимства за здравето и безопасността. Те също така водят до повишаване на производителността.