Монофазни прахоуловители

Всички монофазни прахоуловители са оборудвани с фин филтър и HEPA филтър (H 13). Почистването на филтъра се постига чрез обратен въздушен импулс на почистващата система, която е ефективно направена, без да се налага да се цапате или разглобявате машината.
Филтърната система дава възможност и за ергономична и чиста смяна на филтъра.

Изборът на правилната машина

Две неща определят коя машина е подходяща за съответната дейност

1. Размерът на накрайниците / дюзата и вида на операцията определят необходимия въздушен поток, който влияния върху това кой прахов сепаратор е подходящ, като се има предвид също площа на филтрите и размера на входящия отвор

2. Произведеното налягане: Колкото по-дълъг е маркуча и / или тръбната система, толкова по-голям ще бъде спада в налягането По- голямо налягане се изисква от източника при работа с големи количества материали.
Kонсултирайте се с нас, като представители на DUSTCONTROL, ако не сте сигурни за най-доброто решение за вашето приложение.


DC 1800 есо
DC 1800 есо
DC 1800 есо ХL
DC 1800 есо ХL
DC 2900a eco
DC 2900a eco
DC 2900с есо
DC 2900с есо
DC 3900а есо
DC 3900а есо
DC 3900c есо
DC 3900c есо
DC 3900L eco
DC 3900L eco
.
DC 3900L Twin eco
DC 3900L Twin eco
DC 4000 PCB
DC 4000 PCB
DC Tromb 400a
DC Tromb 400a
DC Tromb 400с
DC Tromb 400с
DC Tromb 400L
DC Tromb 400L