АВИАЦИОННА И АВТОМОБИЛНА ИНДУСТРИЯ

В авиационната и автомобилна индустрия има няколко области на приложение на вакуумните системи, където ефективното извличане от източника и чистотата са крайно необходими /FOD (foreign object damage) control/ за контрол на повреди от чужди тела, при производството на композитни материали, дървообработка, нанасяне на покрития и боядисване и др. Вакуумните системи са изградени както от стандартни така и от ATEX сертифицирани компоненти на Dustcontrol, като много от тях са проектирани и патентовани. Вакуумните модули са разработени така , че да се монтират на съоръжението там , където се създава прах от шлайфане и пробивни машини, пясъкоструйки и режещи машини. С централната вакуумна система, прахът се събира в контейнер за лесно изхвърляне. Dustcontrol има много широка гама от продукти, които осигуряват надеждни решения с дълъг живот на продукта и по- ефективно производствоАВИАЦИЯ И СМЕСЕНИ ТЕХНОЛОГИИ РЕФЕРЕНЦИЯ