Полумобилни системи

Модел DC 5900 / 5800c може да бъде закачен за временна или постоянна система от тръби монтирани в зоната на работа. С отклонена тръба като по-долу (т 3353), временен тръбопровод може да бъде построен в стълбището или в шахта. Няколко тръби могат да бъдат свързани последователно или в разклонение. Тази картина показва концепцията на системата.

RAF 500
DC 5900/5800 Semi Mobile System