Вакуумни устройства /модули/

Електрически задвижвани вакуумни устройства
Вакуумното устройство е в центъра на системата. То създава отрицателно налягане, което задвижва системата. В Dustcontrol нивото на вакуума е обикновено 6-40 кРа.
Използва се Турбинна помпа като източник на екстракция и вакуумна система за почистване. Това устройство има идеални характеристики и капацитет за този вид система.
То увеличава нивото на вакуума при по-голямо съпротивление, което е важно качество за свеждане до минимум възможността за блокажи в тръбната система.
При работни условия, които създават изпарения, пушек или лек прах от хартия се използват Радиалните вентилатори.
Те имат по-големи въздушни потоци и работят на по-ниско относително постоянно ниво на вакуум.
Нашите Турбинни помпи и радиални вентилатори имат много ниско ниво на шума.