СНИМКИ


Проектираме и изграждаме вакумни контейнери с циклони на базата на използваните материали и параметрите на вакуумните системи.
Подхождаме индивидуално според конкретните условия с цел да постигнем максимално възможната ефективност.
Оптималното проектиране на такъв циклон щади филтрите и осигурява, на практика, постоянни работни параметри на системата.
Приложението е както отделяне на по голямата част от материала, за да не се натоварва филтъра на системите, така и охлаждане на материала (при необходимост).
При необходимост от отделяне на съставки които са с различни размери, форма и специфично тегло можем да направим и сепарираща система.