Пре сепаратори

При отделяне на големи количества материал е препоръчително да се използва пре сепаратор. Той може да бъде поставен на работното място или в съчетание с централната единица.

Пре сепаратори се използват:
- За възстановяване на материали
- За транспортиране на материали
- Да се намали натоварването на въздуховодите
- За облекчаване на натоварване на централния филтър
- Да се намали рискът от запушване на филтъра
- Когато трябва да се отделят течности.

Когато пресепаратора се използва трябва да вземате под внимание:
1. Вида на праха, който се обработва.
2. Как уреда трябва да се постави и как ще се извършва изпразването.
3. Очакван въздушен поток.


1. Циклона работи на следния принцип: входния отвор е монтиран тангенциално върху тялото и по този начин на въздушния поток е форсиран срещу вътрешността на циклона. Този принцип е много ефективен за отделяне на частици до 1/10

2. Инерционния принцип означава, че въздушния поток се влива в контейнера и рязко променя курса. Изходния отвор е разположен зад входния и по този начин частици се изхвърлят в контейнера.


Пре сепаратори
Пре сепараторите могат да се използват навсякъде, където извличания материал е груб или обемист. Те могат да бъдат поставени на самото работно място за отделно управление или възстановяване на извлечения материал, или централно.
Предварителните сепаратори отделят материала от въздушния поток, използвайки действието на циклона или чрез инерционно отделяне.
Инерционните сепаратори обикновено са конфигурирани като контейнери с вход и изход на същата стена на контейнера.
Когато въздушният поток променя рязко посоката си става разделяне на частиците с по-висока относителна маса. Когато се използва предварително разделяне за да се извличат по-големи обеми материал е важно да се помисли за вида на извличания материал. Dustcontrol предлага широка гама от различни стандартни опции.