Компактни Стационарни вакуумни системи

Значителни икономии могат да бъдат реализирани чрез инсталиране на компактна централна вакуумна система на DustControl. Ето някои примерни приложения на тази система:
- Всички шлайфмашини и уреди за дообработка в цех за производство на пластмаси са оборудвани с всмукателни черва и свързани към централна вакуумна система. Прихващането на праха при източника, допринася за по-добра работна среда, по-висока производителност, по-кратко време за почистване, по-чист процес и подобряване на качеството на продукта.
- Почистване на триони, фрези, стругове и други технологични машини с централизирана система. По-ефективно производство, по-чисти машини, бързо производство, по-ефективно събиране. Пести се време за допълнителни задачи на персонала.
- Екстракция на стружки и смазка директно при източника: По-чисти части в целия производствен процес, и по-чиста околна среда на цеха. По-чисти машини означава по-добра функция на смазочната система, което спомага работещите инструментите да не прегряват и това съответно им дава по-дълъг живот.
- Екстракция на дим с интегрирано смукателно устройство към пистолет за заваряване. Намалено излагане на отровни изпарения, по-здрави заварчици, по-висока производителност.
Оборудване със системи за вакуумно почистване и екстракция на въздуха в пекарни намалява праха във въздуха образуван от брашна, което е опасно за здравето на работещите и могат да причинят астма:
Наредбите за здраве и безопасност са изпълнени и в същото време се подобрява околната среда на работното място и цялостната ефективност на производството. По-малкото здравословни проблеми на служителите ще се отрази положително на здравната система.
- Вакуумни системи във фармацевтичната промишленост за екстракция от източник в процеса на производството и за почистване на производствените машини и района около тях . Да се елиминират опасни прахове, генерирани по време на фармацевтичното производство е крайно необходимо от здравна гледна точка, както и качеството на крайния продукт.Снимка: A DC 11-модул - комплект централна вакуумна система за прахоулавяне и индустриално почистване.