Филтри

Системата за екстракция трябва винаги да бъде снабдена с филтърно устройство.
Филтърният блок разделя грубия материал и финия прах в тялото на циклона във вътрешно подредени конични плисирани /звездообразни/ патронни филтри.
Плисираните филтри имат много големи филтърни площи по отношение на физическия им размер. Следователно филтърните звена имат голям капацитет при запазване на компактни габарити.
Филтрите се почистват с обратен импулс, което води до много ефективно почистване, дълъг живот и ниски разходи за поддръжка. Обикновено филтърните модули са оборудвани с найлонова торба за събиране на извлечения материал, но може също да се инсталират други видове.


S 11000
S 11000
S 11000 X
S 11000 X
S 21000
S 21000
S 32000
S 32000
S 34000
S 34000
S 34000 X
S 34000 X
S 46000
S 46000

S 11000 EX
S 11000 EX
S 21000 EX
S 21000 EX
S 34000 EX
S 34000 EX
DC HEPAbox
DC HEPAbox
HEPA-Module Complete
HEPA-Module Complete