DC 3800 H Asbestos

DC 3800 H Asbestos е сертифицирана от IFA) (бивша BIA / BGIA). Тя отговаря на най-високите изискванията за безопасност за екстракция на азбест. Прахосмукачката е оборудвана с антистатичен маркуч, тапа за входа на циклона и други предпазни мерки за безопасност.

DC 3800 H азбест се доставя със следните изисквания:
* Смукателен маркуч (Ø 50), антистатичен, 5 м (парт. № 2013) * Подова дюза 500 A-50 (парт. № 7238)
* Смукателна тръба Ø 50 (парт. № 7265)
* 5 бр найлонови чували (парт. № 42285)
* Филтър, полиестер (парт. № 42025)
* HEPA филтър (парт. № 42024)


Техническа информация
Тегло 38кг
Въздушен дебит 300 m 3 /h
Максимум вакуум, 230V 21 kPa
Мощност 230 V 2800 W
Ниво на шум 75 dB(A)