DC 1800 H Asbestos

DC 1800 H Asbestos е сертифицирана в Германския Институт за трудова безопасност и здраве IFA. DC 1800 H Asbestos е предназначена да извършва задълбочена и професионална работа. Машината е резултат от многогодишни полеви тестове и сътрудничество с обеззаразяващата и пречиствателна промишленост. Тя отговаря на нуждите и изискванията на индустрията. DC 1800 H Asbestos е сертифицирана да се използва за извличане / премахване на сухи незапалими, не проводими, опасни и канцерогенни частици, включително азбест.

DC 1800 H азбест се доставя със следните :
* Смукателен маркуч (Ø 38), антистатичен, 5 м (парт. № 2012)
* Подова дюза B 370/38 (парт. № 7235)
* Смукателна тръба Ø 38 (парт. № 7257)
* 5 бр найлонови чували (парт. № 42285)
* Фин филтър полиестер (парт. № 42028
* HEPA H13 филтър (парт. № 42027)
* Щепсел (парт. № 42250)


Техническа информация
Тегло 10 кг
Въздушен дебит 185 m 3 /h
Максимум вакуум, 230V 25 kPa
Мощност 230 V 1300 W
Ниво на шум 68 dB(A)